טיול מאורגן לסין מקיף בדגש חבלי גואייז‘ו, יונאן וסצ’ואן / 25 ימים